top of page
raga-bg--orange.jpg

המוזיקה הקלאסית האחרת

המונח "מוזיקה קלאסית" משמש לעתים קרובות כדי להתייחס ספציפית למסורת הקלאסית המערבית, שהתפתחה באירופה מהמאה ה-17 עד ה-19. עם זאת, ישנן מסורות רבות אחרות של מוזיקה קלאסית ברחבי העולם, שלכל אחת יש היסטוריה וצליל ייחודי משלה.

בשנים האחרונות גובר העניין ב"מוזיקה הקלאסית האחרת" ברחבי העולם. זה נובע בין השאר מהגלובליזציה הגוברת של התרבות, כמו גם מהזמינות הגוברת של הקלטות וביצועים של מוזיקה קלאסית לא מערבית.אנחנו מאמינים שיש חשיבות עליונה בהכללת הז'אנרים הללו בזיכרון התרבותי שלנו. הם מספקים צוהר לתרבויות העשירות והמגוונות של העולם על ידי הדהוד של העבר העשיר של כל אחת מהתרבויות מהן הם מגיעים. הם גם יכולים לעזור לנו להעריך את הדרכים השונות שבהן ניתן להשתמש במוזיקה כדי להביע רגשות, לספר סיפורים ולהתחבר לאלוהי,
ולמוזיקאים והמוזיקאיות בינינו הם יכולים להרחיב את האופקים המוזיקליים שלנו ולאתגר אותנו לחשוב על מוזיקה בדרכים חדשות.

abstract art of an indian deity playing a string instrument
an abstract art image of people playing eastern string instruments

מדינה אחת שהייתה בחזית התנועה לקידום "המוזיקה הקלאסית האחרת" היא ישראל. סצנת המוזיקה האתנית והעולם הישראלית היא ביתם של קהילה תוססת של מוזיקאים ומוזיקאים עם רקע תרבותי מכל העולם. מוזיקאים אלה עשו רבות לשימור אך גם למודרניזציה של מסורות המוזיקה הקלאסית של התרבויות שלהם.

ישראל היא גם ביתם של כמה מהמוזיקאים והמוזיקאיות הטובים בעולם. מוזיקאים אלה עזרו להציג את "המוזיקה הקלאסית האחרת" לקהל ברחבי העולם. הם גם עזרו לשבור את המחסומים בין תרבויות מוזיקליות שונות וליצור נוף מוזיקלי מכיל יותר.

ככל שהעולם הופך יותר ויותר מחובר זה לזה, חשוב יותר מתמיד לחגוג את המגוון של התרבויות המוזיקליות שלנו. "המוזיקה הקלאסית האחרת" היא חלק חיוני מהמגוון הזה, וחיוני שנמשיך לחקור ולהעריך אותה.
אנחנו בראגה מלה חוגגים את העניין המחודש שהעולם מגלה במוזיקה הקלאסית האחרת וגאים להציג על הבמה שלנו את מגוון התרבויות והצלילים שיש בישראל ובעולם.

חגיגות העשות שלנו מתקרבות, האם כבר קנית כרטיס?

bottom of page